دارالترجمه ترکی در اصفهان

دارالترجمه ترکی در اصفهان

با توجه به اینکه دارالترجمه ترکی در اصفهان وجود ندارد، ما در تبریز با تخصص کامل ترجمه ترکی با تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه را انجام می دهیم.

دارالترجمه رسمی ترکی تبریز

۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰    —  ۰۴۱۳۳۳۶۴۲۶۸    —  ۰۴۱۳۳۳۴۸۰۰۱

موبایل و واتساپ: ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵

۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه ۵- واحد دی

کدپستی: ۵۱۶۵۶۹۱۹۱۷

دریافت مدارک و ارسال مدارک به همراه ترجمه های رسمی استانبولی از طریق پست

دارالترجمه ترکی در اصفهان

دارالترجمه ترکی در اصفهان ۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰

Isfahan’da İstanbul resmi tercümesi / Şiraz’da İstanbul resmi tercüme bürosu

دارالترجمه ترکی در اصفهان

تفاوت بین ترجمه رسمی ترکی استانبولی و ترجمه غیر رسمی ترکی استانبولی- دارالترجمه ترکی در اصفهان

تا جایی که به اعتبار و ارزش قانونی مدارک ترجمه شده رسمی به زبان ترکی استانبولی اشاره می‌نماییم ترجمه ها به دو دسته تقسیم می شوند:

ترجمه رسمی ترکی استانبولی و ترجمه غیر رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

که هر یک به فراگیر نیاز افراد مراجعه کننده به دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی می‌توانند مورد بررسی قرار بگیرند.

ترجمه رسمی را می توان به شکل زیر توضیح داد:

ترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان اگر توسط مترجمان رسمی انجام شده و همراه با امضاء مترجم رسمی قوه قضاییه باشد را می‌توان به نهادهایی همچون اداره مهاجرت در ترکیه ارائه نمود. بایستی به این نکته توجه بفرمایید که ترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان بعد از تاییدات توسط قوه قضاییه و وزارت امور خارجه بایستی به تایید سفارت ترکیه در ایران یا کنسولگری ترکیه در تبریز برسند.

برخی از مدارک جهت اخذ اقامت از کشور ترکیه نیاز به ترجمه رسمی دارند عبارتند از: شناسنامه گواهینامه برگه عدم سوء پیشینه طلاقنامه مدارک تحصیلی و وکالتنامه ها و کارت ملی.

ما به عنوان دارالترجمه در تبریز از طریق پست دریافت نموده و بعد از ترجمه به ترکی مدارک شما را از طریق پست ارسال می کنیم.

ترجمه غیر رسمی هم همان ترجمه عادی است. توجه داشته باشید که برخی افراد متونی از کشور ترکیه دریافت می‌کنند که ذاتا نیاز به ترجمه رسمی ندارد. به عنوان مثال متن وکالتنامه ترکی را ابتدا بایستی خوانده و به زبان فارسی در دفترخانه های رسمی ایران تنظیم کنید سپس با ارسال به دارالترجمه ترکی در اصفهان، ترجمه رسمی ترکی استانبولی آن را مطالبه کنند.

بعضی از دفاتر غیر رسمی ترجمه ترکی استانبولی در اصفهان اخذ هزینه های گزاف از مشتریان می نمایند.

ما در تبریز نرخنامه قوه قضاییه ترجمه های شمارا به زبان ترکی استانبولی انجام و بدون ایراد و با تمام مهرهای لازم به شما ارسال می نماییم.

آپوستیل مدارک در کشور ایران: توجه داشته باشید که کشور جمهوری اسلامی ایران  عضو معاهده آپوستیل نبوده و بنابراین نمی توان مدارک ترجمه شده را آپوستیل نمود در عوض با اخذ تاییدات و مهره های قوه قضاییه ایران به همراه وزارت امور خارجه و نیز محل سرکنسولگری ترکیه در تبریز آنها را می توان به مقامات ترکیه همچون اداره مهاجرت ارائه نمود

دارالترجمه ترکی در اصفهان 04133352170

دارالترجمه ترکی در اصفهان ۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰

 

ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی با اخذ تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری تبریز

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Tebriz Konsolosluğu onayı ile İstanbul Türkçesine Resmi Tercümesi

ترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان و تبریز دارای تمام مهرهای لازم ترجمه رسمی برای ارائه به مقامات اداره مهاجرت ترکیه و خدمات اداره مهاجرت (گوچ ادارسی)

دریافت مدارک و ارسال مدارک جهت ترجمه رسمی به همراه ارسال ترجمه های رسمی استانبولی از طریق پست به مقصد اصفهان

Official Turkish Translation in Shiraz/ Official Turkish Translation Bureau in Shiraz

ترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان و اطلاعات عمومی در رابطه با اخذ اقامت ترکیه

تهیه شده توسط دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان (دارالترجمه رسمی استانبولی در تبریز با اخذ تاییدات دادگستری، خارجه و کنسولگری)

مدارک و موارد لازم جهت اخذ اقامت از ترکیه- ترجمه و دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵ و ۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰ترجمه رسمی استانبولی در اصفهان/ دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان  ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵ و ۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰

دارالترجمه رسمی تبریز با همکاری با متخصصین حوزه اقامت و تحصیل در ترکیه به هموطنان عزیز در امر ترجمه رسمی استانبولی در اصفهان از طریق دفتر ترجمه رسمی یا دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در تبریز همیاری می رساند.

۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰    —  ۰۴۱۳۳۳۶۴۲۶۸    —  ۰۴۱۳۳۳۴۸۰۰۱

موبایل و واتساپ: ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵

۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه ۵- واحد دی

کدپستی: ۵۱۶۵۶۹۱۹۱۷