ترجمه رسمی استانبولی در تبریز

ترجمه رسمی استانبولی در تبریز – تایید کنسولگری ترکیه

کلا در ۴ روز کاری

دارالترجمه رسمی شماره ۹ تبریز مدارک شما را در اسرع وقت به زبان ترکی استانبولی ترجمه رسمی مینماید.

بعد از ترجمه رسمی به استانبولی در تبریز، نماینده ما مهر و امضاهای دادگستری و وزارت امور خارجه و نیز سرکنسولگری ترکیه را اخذ می نماید.

هموطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه حضور میتوانند مدارکشان را به آدرس ما فرستاده و با همکاران ما در تماس باشند تا مدارکشان ترجمه رسمی ترکی استانبولی بشوند.

شماره تماس دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در تبریز:

۰۰۹۸۴۱-۳۳۳۵۲۱۷۰

۰۰۹۸۴۱-۳۳۳۶۴۲۶۸

۰۰۹۸-۹۱۲۰۸۷۷۴۰۹ (دکتر اسدزاده – تماس های ضروری فقط)

۰۰۹۸-۹۱۴۳۲۲۱۶۷۵ (شماره اتس اپ و تلگرام دفتر)

آدرس پستی: آذربایجان شرقی – تبریز – آبرسان – کوچه مهرگان اول – برج سفید ۲ (SMP) – طبقه ۴ – واحد D

کدپستی : ۵۱۶۵۶۹۱۵۹۹